20182017

 • Palimpsest pamięci. O symbolice przestrzeni w "Vielleicht Esther" Katji Petrowskiej
  [w:] Archiwum Emigracji


 • Recenzja artykułu naukowego


  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

  2016

  Recenzja artykułu naukowego  2015  Recenzja w przewodzie habilitacyjnym
  2014
  2013
  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow  2012

  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  2011


  Recenzja w przewodzie doktorskim  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej
  2010  Sekretarz redakcji czasopisma naukowego  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2009
  2006
  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  2005  2004

 • Die (Ohn)macht des Wortes. Zu verschiedenen Facetten der Lüge in Jurek Beckers "Jakob der Lügner"
  [(Nie)moc słowa. O różnych obliczach kłamstwa w powieści "Jakub Łgarz" Jurka Beckera]

 • 2002
  Stypendium w ramach programu DAAD


  2001  2000

 • Wolf Biermann, zwischen politischem Engagement und lyrischer Dichtung
  [Wolf Biermann, pomiędzy aktywnością polityczną a liryką]

  [w:] Kwartalnik Neofilologiczny
 • Jüdinnen auf Wanderschaft. Frauengestalten im literarischen Schaffen Barbara Honigmanns
  [Jüdinnen auf Wanderschaft. Figury kobiece w literackiej twórczości Barbary Honigmann]

  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  1999  1998

 • Heimat in der Literatur – Günter Kunerts Identitätsverständnis
  [Ojczyzna w literaturze. O Güntera Kunerta pojmowaniu tożsamości]

  [w:] Kwartalnik Neofilologiczny

 • 1996

 • Jurek Becker und sein Judentum
  [Jurek Becker i jego tożsamość]

  [w:] Convivium : germanistisches Jahrbuch : Polen

 • 1994  1992


  Inne stypendium w ramach programu międzynarodowego