dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.dubrowska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8454-8596