2022

Prace licencjackie
 • Społeczne postrzeganie Wojska Polskiego w XXI wieku
 • Specyfika siecioholizmu i fonoholizmu w społeczeństwie polskim
 • Znaczenie procesu robotyzacji w kształtowaniu polskiego rynku pracy po 2007 roku
 • Metody resocjalizacji osób skazanych za zabójstwo
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania samobójstw dzieci i młodzieży w Polsce w XXI wieku
 • Metody wsparcia kobiet doświadczających przemocy w Polsce
 • Społeczne postrzeganie zooterapii w Polsce
 • Kwestia bezrobocia w latach 2016-2021 w opinii mieszkańców powiatu lipskiego
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy wobec dzieci w Polsce w XXI wieku

2021

Prace licencjackie
 • België als stripland. Analyse op basis van Smurfen van Peyo

2020

Prace licencjackie
 • Secularisatie van de Nederlandse samenleving - een land met lege kerken?
 • Luitboeken als literaire teksten uit de Gouden Eeuw? Een vergelijking tussen luitboeken uit de Nederlanden en Duitsland aan de hand van Nicolas Vallets “Secretum musarum” en Johann Baptiste Besards “Isagoge in artem testudinariam”
 • Het islamitisch onderwijs in Nederland
 • Leopold II als een van de twee grootste misdadigers van West-Europa?
 • Euthanasie en abortus - de behandeling van mensenlevens in het licht van sociale en politieke veranderingen in Nederland
 • Nederlandse en Belgische Koninklijke families - vroeger en nu
 • Geschiedenis van de Nederlandse slavernij
 • Vincent van Gogh als tijdloos kunstenaar. Het beeld van de Nederlandse schilder en zijn kunst op basis van geselecteerde voorbeelden in de media
 • Tsjip en De leeuwentemmer van Willem Elsschot. Een vergelijking van België en Polen in het Interbellum

2018

Prace licencjackie
 • De invloed van het Nederlands op de Engelse taalvaardigheid van Nederlanders. Het fenomeen van Steenkolenengels