2021Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2020
2019
2017
2016
20152014

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2013

2012