2022
2021

2020

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


2019Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRozdział w nierecenzowanej książce naukowej


Autorstwo mniejszego dzieła plastycznego


2018
Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN


2017Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji2016

Artykuł w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejKierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

2015Artykuł w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej2014
Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowejWyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej2013


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyKsiążka naukowa nierecenzowana


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • Recenzent wewnętrzny.
    [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

Redakcja naczelna publikacji naukowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa
2012Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł w czasopiśmie


Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji
Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN


Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN
2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2009


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2008


Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


2005

  • Członek zespołu redakcyjnego Biblioteki Utworów Religijnych