2023Recenzja artykułu naukowego


Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN2022

2021

 • Od natychmiastowego uznania przez całkowite zapomnienie do ponownego odkrycia. Recepcja twórczości Andrzeja Bobkowskiego w PRL • 2020

  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  2019  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej


  Autorstwo mniejszego dzieła plastycznego


  2018
  Wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MEiN


  2017  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji  2016

  Artykuł w czasopiśmie


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN

  2015  Artykuł w czasopiśmie


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej  2014
  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej  2013


  Książka naukowa recenzowana


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Książka naukowa nierecenzowana


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Artykuł w czasopiśmie


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

  • Recenzent wewnętrzny.
   [w:] Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundacji Jana Pawła II - Rzym

  Redakcja naczelna publikacji naukowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa
  2012  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Artykuł w czasopiśmie


  Organizacja konferencji krajowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  Udział w dyskusji panelowej na konferencji
  Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MEiN


  Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MEiN
  2011


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Artykuł w czasopiśmie
  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2009


  Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


  Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


  2008


  Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa


  2005

 • Członek zespołu redakcyjnego Biblioteki Utworów Religijnych