Maciej Münnich

2020


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2019

2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Udział w konferencji krajowej


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Redakcja naczelna czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW


Działalność odczytowa


2016Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


2015Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2014Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Udział w konferencji krajowejCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2013


Książka naukowa recenzowana
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym
Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2012


Hasło encyklopedyczneWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
2011


Książka naukowa recenzowana
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

Kierownictwo realizowanego projektu - Fundacja Nauki Polskiej2009


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Udział w zawarciu umowy z krajowym ośrodkiem naukowym


2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez MNiSW


2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2004


Książka naukowa recenzowana