Łukasz Borowiec

Dramat anglojęzyczny w Polsce 1945-2000: zarys i perspektywy badań
[English-language drama in Poland 1945-2000: an overview and research possibilities]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa "Mody teatralne. Przemiany"
Miejsce: Gdańsk