Łukasz Borowiec

Przekład warty przypomnienia: o niezrealizowanych tłumaczeniach dramatów Harolda Pintera
[Translations to Remember: on Three Unstaged Polish Translations of Harold Pinter's Plays]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Konferencja międzynarodowa Teatr warty przypomnienia / Le théâtre à (re)découvrir
Miejsce: Lublin