Łukasz Borowiec

Członek "The International Harold Pinter Society"
[Member of "The International Harold Pinter Society"]

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow