Łukasz Borowiec

Członek "International Society for Intermedial Studies" (Linnaeus University, Szwecja)
[Member of "International Society for Intermedial Studies" (Linnaeus University, Sweden)]

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow