Łukasz Borowiec

Złożony wniosek o dofinansowanie publikacji rozprawy doktorskiej pt. „Harold Pinter, Karzełki. Wyzwania naukowe, edytorskie, przekładowe"
[Submitted application for the financial support in publishing PhD dissertation "Harold Pinter, Karzełki. Wyzwania naukowe, edytorskie, przekładowe"]

Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW

Nazwa jednostki: MNiSW