Łukasz Borowiec

Referat pt. "Niemożliwi narratorzy we współczesnym słuchowisku brytyjskim"
[Conference paper "Niemożliwi narratorzy we współczesnym słuchowisku brytyjskim"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Teatr wśród mediów
Miejsce: Toruń
Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika