Łukasz Borowiec

Referat pt. "Sztuka tłumaczenia sztuk: o badaniach nad przekładem dramatu"
[Conference paper "Sztuka tłumaczenia sztuk: o badaniach nad przekładem dramatu"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Teatrologia na rozdrożach
Miejsce: Jaśkowice
Nazwa jednostki: Uniwersytet Śląski