Łukasz Borowiec

Radio Play 2.0: o literaturze na falach eteru na przykładzie najnowszych słuchowisk radiowych radia BBC i nie tylko
[Radio Play 2.0: Literature on radio waves as manifested by (but not limited to) the latest BBC radio plays]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Konferencja "Postęp techniczny a język i literatura"
Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Nazwa jednostki: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim