Łukasz Borowiec

"Światło księżyca" Harold Pintera – W poszukiwaniu własnego "wiecznego światła"
[Harold Pinter’s Moonlight – In Search of your ‘Personal Light Eternal’ ]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: INTERIORS – międzynarodowa konferencja Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Uniwersytet Śląski, 18-21 września, Ustroń Poland.
Miejsce: Ustroń
Nazwa jednostki: Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Uniwersytet Śląski,