Łukasz Borowiec

Kilka uwag o zmaganiach z przeszłością w Ostatniej taśmie Samuela Becketta i w Monologu Harolda Pintera
[A Few Remarks on Struggles with the Past in Samuel Beckett's Krapp's Last Tape and Harold Pinter's Monologue]

Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny (ISSN: 1232-2105)
Rok wydania: 2007
Tom: 14
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 103-112
Streszczenie: Zestawienie pochodzącej z 1972 roku jednoaktówki „Monologue” („Monolog”) z Ostatnią taśmą Becketta pozwala w skondensowanych i niezwykle klarownych formach obu utworów dostrzec pokrewieństwo koncepcji i rozwiązań dramaturgicznych obu pisarzy. Jest to pokrewieństwo będące wynikiem przemyślanej twórczej inspiracji Beckettem, stanowiącej istotny, choć w żadnej mierze niewyłączny fundament oryginalnej i w dużej mierze osobistej wizji Pintera. Obie sztuki łączy więcej niż forma dramatyczna (monodram), płeć głównych bohaterów oraz temat przeszłości i jej wpływu na teraźniejszość. To zaledwie pierwsza i powierzchowna warstwa podobieństw, są one jednak w tym miejscu ważne, ponieważ stanowią podstawę, na której zbudowany jest głębszy i bardziej znaczący układ paralelizmów tworzących wzajemnie uzupełniające się obrazy ludzi samotnych i bezradnych w obliczu nieustępliwie przemijającego czasu.
Słowa kluczowe: Harold Pinter, Samuel Beckett, monolog, teatr, dramatCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Łukasz Borowiec",
title = "Kilka uwag o zmaganiach z przeszłością w Ostatniej taśmie Samuela Becketta i w Monologu Harolda Pintera",
journal = "Kwartalnik Artystyczny",
year = "2007",
number = "1",
pages = "103-112"
}

Cytowanie w formacie APA:
Borowiec, Ł. (2007). Kilka uwag o zmaganiach z przeszłością w Ostatniej taśmie Samuela Becketta i w Monologu Harolda Pintera. Kwartalnik Artystyczny, 1, 103-112.