Łukasz Borowiec

Listy Samuela Becketta. Zwycięstwo nad ciemnością, koszmarem, niepokojem, paniką i szaleństwem?
[Style as Endgame]

Tłumaczenie artykułu naukowego

Czasopismo: Kwartalnik Artystyczny (ISSN: 1232-2105)
Rok wydania: 2011
Autor (twórca): Gabrielle Moyer
Tom: 69
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 101-108
Słowa kluczowe: Samuel Beckett, listy, biografia