Łukasz Borowiec

PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
[PROM – international exchange of doctoral students and university staff]

Kierownictwo złożonego projektu - organizacja krajowa

Nazwa jednostki: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej