Łukasz Borowiec

Referat "Przekład teatralny w Polsce 1945-2000: przegląd potencjału badawczego"
[Conference paper "THEATRE TRANSLATION IN POLAND 1945-2000: AN OVERVIEW OF RESEARCH PERSPECTIVES"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: TRANSLATORYKA I TRANSLACJE TiT IV PRZEKŁAD W XXI WIEKU: WYZWANIA, MOŻLIWOŚCI, TRENDY
Miejsce: Wydział Filologiczny
Nazwa jednostki: Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego