dr Lucyna Krzysiak
asystent - Katedra Językoznawstwa Germańskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: lucyna.krzysiak_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3241-3742