2021

Prace inżynierskie
 • Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wsi Małaszewicze
 • Wpływ rzeźby terenu na zagospodarowanie przestrzenne miasta Radymno
 • Koncepcja zagospodarowania turystycznego gminy Zaklików

2020

Prace inżynierskie
 • Ocena potencjalnych terenów pod zabudowę mieszkaniową wybranych miejscowości gminy Wieniawa
 • Koncepcja zagospodarowania przestrzennego wybranych zbiorników wodnych w okolicach miasta Zamość
 • Rzeźba terenu a zagospodarowanie przestrzenne gminy Kraśnik
 • Koncepcja rekreacyjno-turystycznego zagospodarowania wybranych zbiorników wodnych gminy Chełm

2019

Prace inżynierskie
 • Rzeźba terenu a zagospodarowanie przestrzenne miasta Niepołomice
 • Koncepcja zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego w mieście Radzyń Podlaski
 • Georóżnorodność jako podstawa zagospodarowania turystycznego gminy Bodzentyn
 • Zagospodarowanie turystyczne uzdrowiska Iwonicz-Zdrój
 • Koncepcja zagospodarowania turystycznego Zalewu Domaniowskiego w obrębie gminy Wieniawa
 • Wpływ obszarów chronionych na zagospodarowanie przestrzenne gminy Cmolas
 • Wpływ rzeźby terenu na zagospodarowanie przestrzenne miasta Kraśnik
Prace magisterskie
 • Koncepcja zagospodarowania turystycznego gminy Zamość
 • Koncepcja zagospodarowania przestrzennego gmin Księżpol i Łukowa
 • Koncepcja zagospodarowania przestrzennego gminy Frampol względem warunków przyrodniczych

2018

Prace inżynierskie
 • Przyrodniczo-kulturowe walory rozwoju zagospodarowania turystycznego miasta Zamość
 • Koncepcja turystycznego zagospodarowania gminy Biłgoraj
 • Przyrodniczo – kulturowe walory rozwoju turystyki gminy Wólka Lubelska