20212020

 • Перспективи розбудови транспортної мережі Закарпатської області в межах транскордонних територій з країнами ЄС
  [Perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej Zakarpacia na obszarach przygranicznych z krajami UE]

  [w:] Journal of geology, geography and geoecology

 • 2019

 • Можливості застосування досвіду данії у розвитку велотуризму в місті ужгород
  [Możliwości wykorzystania doświadczenia Danii w rozwoju turystyki rowerowej w mieście Użhorod]

  [w:] Географія та туризм
 • Soil Respiration in the Profiles of Forest Soils in Inland Dunes
  [Respiracja gleby w profilach gleb leśnych na wydmach śródlądowych]

  [w:] Open Journal of Soil Science

 • 2018

  2017


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany