2021
2020

2019

2018


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2017


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany