Lidia Pietruszka
dr Lidia Pietruszka
adiunkt - Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: lidia.pietruszka_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1126-2749