Udział w dyskusji: II Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka nt.: Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne
[-]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

Nazwa konferencji: II Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka nt.: Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne
Miejsce: Lublin