Samorząd terytorialny w Republice Francuskiej
[Local government in the French Republic]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2015
Tytuł publikacji: Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej
Redaktorzy: Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec
Strony od-do: 217-246