Prawo policyjne
[Police Law]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2014
Redaktorzy: Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec