Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia prawne
[ National Security of the Republic of Poland : selected legal aspects]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2014