Godność ludzka podstawą praw człowieka
[Human dignity foundation of human rights]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Człowiek - jego prawa i odpowiedzialność
Strony od-do: 15-23