Prawo dziecka do wychowania przez ojca i matkę
[The right of the child to upbringing by father and mother]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie (ISSN: 1899-7694)
Rok wydania: 2019
Tom: 12
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 267-273
Streszczenie: Przedmiotem analizy jest prawo dziecka do wychowania przez ojca i matkę. Konwencja o Prawach Dziecka zaleca, aby we wszystkich działaniach dotyczących dzieci sprawą nadrzędną było najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka (art. 3 ust. 1). Zatem to dobro dziecka jest naturalnym nakazem troski o osobę niedojrzałą i zależną od innych, z myślą o niej samej, jako wartości samej w sobie cennej. Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Dla rozwoju dziecka bardzo ważnym jest rozróżnienie męskości i kobiecości, które należą do porządku naturalnego, będącego rzeczywistością biologiczną, fizyczną, duchową, psychologiczną i społeczną.Konwencja jest zatem podstawą do sformułowania prawa samego dziecka do „obojga rodziców”, tj. do doświadczania ich troski, do więzi osobistej, uczuciowej z ojcem i matką. Zrównoważony rozwój osobowościowy dziecka zależy w dużej mierze od rodziców i innych osób go wychowujących. We wszystkich etapach rozwoju dziecka oboje rodzice uczestniczą w procesie tworzenia się emocji i uczuć, każdy na swój sposób, mężczyzna (ojciec) jako mężczyzna, kobieta (matka) jako kobieta. Ta bliskość rodziców stanowi mocny fundament dla bezpieczeństwa dziecka w otaczającym go środowisku.Wspierający udział rodziców w procesie tworzenia osoby w jej tożsamości i osobowości, jako mężczyzny lub kobiety jest również zaproszeniem do rozwoju męskości i kobiecości ich dzieci. Zrozumienie świata, życie wewnętrzne i relacje są różnorodne i zależą od harmonii i zgodności stwarzanej przez męskość i kobiecość. Wzrastanie z ojcem i matką daje dzieciom możliwość odkrywania siebie w ramach swojej własnej historii, która jest związana z wielką historią narodów i ludzkości, do której każdy z nas należy.
Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: godność człowieka, prawa człowieka, prawa dziecka, prawo do wychowania, prawo do ojca i matki
Dostęp WWW: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw12_2/Orzeszyna.pdf
DOI: 10.32084.tekapr.2019.12.2-20Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Krzysztof Orzeszyna",
title = "Prawo dziecka do wychowania przez ojca i matkę",
journal = "TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie",
year = "2019",
number = "2",
pages = "267-273"
}

Cytowanie w formacie APA:
Orzeszyna, K. (2019). Prawo dziecka do wychowania przez ojca i matkę. TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2, 267-273.