Freedom of Religion as a European Value

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Józefów
Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: From human rights to essential rights
Redaktorzy: Magdalena Sitek, Laura Tafaro, Michele Indellicato
Strony od-do: 65-74
Streszczenie: Problematyka podjęta w artykule dotyczy wolności religijnej jako wartości europejskiej. Poszerzająca się współpraca między państwami europejskimi sprawia, iż zanikają między nimi ostre podziały, a w aktach prawa wewnętrznego formułowane są cele wiążące zamierzenia wewnątrz państwowe ze wspólnotowymi, również w sferze wspólnych wartości. Prawo europejskie uznaje wolność religijną (artykuł 9 CEDH; artykuł 2 TUE; artykuł 10 Karty praw podstawowych) i oferuje mechanizm gwarantujący wolność sumienia i pluralizm religijny. Wewnętrzna autonomia jednostki domaga się gwarancji swobody „myśli, sumienia i wyznania” stąd dokumenty międzynarodowe nadają jej absolutny charakter. Natomiast odrębną naturę prawną przypisać należy „uzewnętrznianiu” wyznania lub przekonań. Podstawą aksjologiczną swobody tworzenia wspólnot religijnych są idee pluralizmu, demokracji i pokojowego dialogu. Wymienione wolności należy postrzegać na tle ogólnej aksjologii europejskiej wspólnoty prawa uwzględniającej podstawową cechę społeczeństwa demokratycznego jaką jest pluralizm.
Słowa kluczowe: wartości europejskie, wolność religijna, społeczeństwo demokratyczne, pluralizm