External Activities Undertaken by the EU in the Defence and Security Domain

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie (ISSN: 1899-7694)
Rok wydania: 2018
Tom: 11
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 291-300
Streszczenie: Artykuł porusza kwestę działań zewnętrznych Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa i obrony. Referendum z dnia 23 czerwca 2016 r. w którym zdecydowano o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej spowodowało podjęcie na nowo kwestii ponownego zdefiniowania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, a co za tym idzie również dalszą integrację w dziedzinie obrony. Działania zewnętrzne Unii Europejskiej i jej potwierdzanie jako globalny aktor międzynarodowy jest prowadzone w ramach zasad i celów dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa opartej na rozwijaniu wzajemnej solidarności politycznej między państwami członkowskimi. Rada Ministrów w dniu 11 grudnia 2017 r. stosownie do przepisów Traktatu z Lizbony (artykuły 42, 6 i 46) podjęła decyzję o Stałej Współpracy Strukturalnej . Przystąpiło do niej dwadzieścia pięć państw Unii Europejskiej (oprócz Zjednoczonego Królestwa, Danii i Malty). Mimo próby demonstracji Europy, która bierze w pełni odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, należy zwrócić uwagę na to, ż jest to zaledwie początek i pozostaje jeszcze dożo do zrobienia w tym obszarze. Ponadto, pomimo wzmocnionej współpracy między państwami członkowskimi nie należy zapominać, że bezpieczeństwo narodowe nadal pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego.
Słowa kluczowe: wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, autonomia strategiczna Europy, Stała Współpraca Strukturalna
Dostęp WWW: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw10/11_Orzeszyna.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Krzysztof Orzeszyna",
title = "External Activities Undertaken by the EU in the Defence and Security Domain",
journal = "TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie",
year = "2018",
number = "1",
pages = "291-300"
}

Cytowanie w formacie APA:
Orzeszyna, K. (2018). External Activities Undertaken by the EU in the Defence and Security Domain. TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 1, 291-300.