Klauzula sumienia jako gwarancja realizacji prawa do wolności sumienia
[The conscience clause as a guarantee of the realisation of the right to freedom of conscience]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Medyczna Wokanda (ISSN: 2081-4143)
Rok wydania: 2017
Numer czasopisma: 9
Strony od-do: 17-29
Streszczenie: Artykuł przedstawia kwestię klauzuli sumienia w kontekście realizacji prawa do wolności sumienia. Prawa człowieka wyrażają w sposób normatywny przyrodzoną godność ludzką, będącą źródłem praw jednostki. Istotą tzw. klauzuli sumienia jest reagowanie w sytuacji, gdy norma prawna nakazuje adresatowi zachowanie, które jest sprzeczne z jego sumieniem, ingerując tym samym w istotę prawa i wolności człowieka do sumienia. Zatem bez ochrony prawa do sprzeciwu sumienia ochrona prawa człowieka do wolności sumienia ma charakter pozorny czy fasadowy. Klauzula sumienia, która powinna być wyjątkiem, a nie regułą, jest realizacją tego prawa w sytuacji koniecznych jego ustawowych ograniczeń.
Słowa kluczowe: klauzula sumienia, prawo do wolności sumienia, prawa jednostki
Dostęp WWW: https://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0009/128781/01b-Orzeszyna.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Krzysztof Orzeszyna",
title = "Klauzula sumienia jako gwarancja realizacji prawa do wolności sumienia",
journal = "Medyczna Wokanda",
year = "2017",
number = "9",
pages = "17-29"
}

Cytowanie w formacie APA:
Orzeszyna, K. (2017). Klauzula sumienia jako gwarancja realizacji prawa do wolności sumienia. Medyczna Wokanda, 9, 17-29.