Krzysztof Narecki
dr hab. Krzysztof Narecki prof. KUL
Prorektor
Profesor KUL - Katedra Filologii Greckiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: krzysztof.narecki_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0384-3698