Socjologia administracji in statu nascendi
[Sociology of administration in statu nascendi]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2013
Autor (twórca): Arcimowicz Joanna , Stanisław, Burdziej Ewa, Cisowska-Sakrajda Katarzyna, Dojwa Sylwester, Jaśkiewicz Danuta, Kurzyna-Chmiel Jacek, Leoński Agnieszka, Marek Eugeniusz, Moczuk Aleksandra, Perchla-Włosik Sławomi,r Pilipiec, Piotr, Szreniawski Tomasz, Piróg Roman, Stec Marek, Stefaniuk Andrzej, Szpor Dariusz, Sznajder Piotr, Tarkowski Joanna, Wardzała-Kordyś Dariusz, Zalewski
Redaktorzy: Krzysztof Motyka, Roman Stec