Some Remarks on the Necessity of Sociological Study of Some Aspects of the Human Rights Problems, w: Niedzica Castle Papers on Rights and Duties, red. J. Kurczewski, Warsaw 1987, s. 36-45.
[Some Remarks on the Necessity of Sociological Study of Some Aspects of the Human Rights Problems]

Tłumaczenie artykułu naukowego

Czasopismo: Roczniki Nauk Społecznych (ISSN: 0137-4176)
Rok wydania: 2016
Autor (twórca): Hanna Waśkiewicz
Tom: 43
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Prawa człowieka, socjologia