Internship under the program "Best practices" in strategic trransformation of KUL

Staż finansowany ze środków UE

Miejsce: Washington, DC
Nazwa jednostki: George Washington University, Washington, DC