Prawo do zawarcia małżeństwa, aktywizm sędziowski i wojna kulturowa w USA. Wokół Obergefell v. Hodges
[The Right to Marriage, Judicial Activism and the Culture War in the USA.On the Obergefell v. Hodges]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XXXIII Dni Praw Człowieka: Prawo do małżenstwa na progu XXI wieku
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II