XXXIII Dni Praw Człowieka: Prawo do małżenstwa na progu XXI wieku
[XXXIII Days of Human Rights: The Right to Marriage on the Threshold of the Twentieth-First Century]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin