Recenzent
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Małgorzata Śliwka
Tytuł publikacji: Zwroty niedookreślone polskiego prawa cywilnego w orzecznictwie. Studium socjologiczno-teoretyczne