Recenzent
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Anna Trojszczak
Tytuł publikacji: Przestrzeń społeczna wielkiego miasta w świadomości działaczy społecznych. Na podstawie badań socjologicznych w Lublinie