Recenzent
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Magdalena, Piwowarska
Tytuł publikacji: Argumentacja aksjologiczna w operatywnej wykładni prawa