Recenzent
[Reviewer]

Recenzja w przewodzie doktorskim

Autor (twórca): Agata Czarnecka
Tytuł publikacji: Nowa teoria prawa naturalnego wobec wyzwań współczesności
Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu