Acquis Return. Doświadczenia implementacji i rozwój polityki powrotowej UE
[Acquis Return. Experience of the Implementation and the development of return policy of EU]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): red. A. M. Kosińska, P. Wojtasik