Stosowanie prawa w porządku prawnym Rady Europy
[Application of the Law in the Legal Order of the Council of Europe]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna
Miejsce: Lublin