Wprowadzenie: Hanna Waśkiewicz i socjologia prawa człowieka
[Introduction: Hanna Waśkiewicz and sociology of human rights]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: XXXI Dni Praw Człowieka: Prawa człowieka w perspektywie socjologicznej
Miejsce: Lublin