Petrazycki’s Conception of Emotions and its Critique

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: XXVII World Congress of the International Association of Philosophy of Law and Social Philosophy: Law, Reason and Emotion
Miejsce: Washington, DC