Petrażycki, the Saint Petersburg School and Polish Theory and Sociology of Law

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Saint Petersburg School of Legal Philosophy and the Contemporary Jurisprudence
Miejsce: St. Petersburg, Rosja