XXX Dni Praw Człowieka: Prawa zmarłych?
[XXX Days of Human Rights: Rights of the Dead?]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Socjologii Prawa i Moralności