XXXI Dni Praw Człowieka: Prawa człowieka w perspektywie socjologicznej
[XXXII Days of Human Rights: Human Rights in Sociological Perspective]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Socjologii Prawa i Moralności