XXXI Dni Praw Człowieka: Wojna na Ukrainie a prawa człowieka
[XXXII Days of Human Rights: War in Ukraine and Human Rights]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Socjologii Prawa i Moralności